ลิฟต์ขนของ

 

     สามารถให้คำปรึกษาและออกแบบ การติดตั้งลิฟต์บรรทุกสินค้าไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และลิฟต์โดยสารไฟฟ้าสำหรับอาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานสูง โดยเป้าหมายของบริษัทและทีมงานของเราคือ ลูกค้าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุนโดยเร็วหลังจากลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรไปแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทของเรายังได้รับประกันผลงานสูงสุดถึง 3 ปี หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และมีการบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างถูกวิธี โดยบริษัทของเราได้ทำการตรวจเช็คสภาพเครนไฟฟ้าพร้อมออกเอกสารรับรอง คป.1 ให้ฟรี 4 ครั้งต่อปี หรือทุก 3 เดือน เป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นผู้ว่าจ้างสามารถต่อสัญญาให้ทางทีมงานของเราดูแลต่อก็จะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลจากทีมงานของเราเป็นอย่างดี

     บริษัทของเราสามารถออกแบบลิฟต์บรรทุกสินค้าไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารโรงงาน หรือ ภายนอกอาคารโรงงาน ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างระบบคอนโทรลตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ / การควบคุมการทำงานแบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบการสร้างในลักษณะงานแบบพิเศษตามลักษณะการใช้งานจริง โดยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลจากต่างประเทศทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มประเทศทางยุโรป , ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศไต้หวัน , ประเทศจีน หรือแม้แต่สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยและได้รับรองมาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทของเราใช้ในการติดตั้งลิฟต์บรรทุกไฟฟ้าเป็นประจำนั้นมีดังนี้ DEMAG , SWF , KONECRANES , STREET , MORRIS , EUROBLOCK ,  DONATI  , KULI , MITSUBISHI , HITACHI , KITO , KAMIUCHI , TOYOHOIST , CHENG DAY , BLACK BEAR , FITOP , THAC , Etc. โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดให้กับเรานอกจากนี้บริษัทของเรายังมีสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นเช่น MITSUBISHI , HITACHI , KITO ,  MEIDEN , Etc. ไว้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้ามือสองซึ่งบริษัทของเรายังกล้ารับประกันสินค้าดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี

บริษัทของเราได้รับการรับรองการบริหารและการควบคุมคุณภาพโดยระบบ ISO 9001:2008  Certificate No. C2011-01070

 

 

Visitors: 122,396