Jip Crane

เครนติดผนังหรือเครนแบบบูมสวิง (Jib Crane or Wall Crane)

ส่วนมากเป็นเครนขนาดเล็ก ความสามารถในการยกไม่เกิน 10 ตัน ที่พบเห็นส่วนมากจะถูกติดตั้งคันบูมไว้กับโครงสร้างหลักของอาคาร หรือยืนเสาคอลัมน์ขึ้นมาเพื่อติดตั้งคันบูม และคันบูมสวิงใช้งานได้ในรัศมีมุมกวาดครึ่งวงกลมหรือ 180 องศา Jip crane หรือ เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีระยะรัศมีของวงแขนหมุนเพื่อให้เครนหมุนใช้งานได้ตามองศาที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้กันอยู่ที่ 180, 270, 360 องศา แล้วมีลิมิตสวิทช์ตัดการทำงานและชุดกันชนเพื่อให้เครนหมุนย้อนกลับ และแบบที่หมุนได้ 360 องศารอบตัวเองแบบไม่มีการตัดหยุดได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ใช้ยกน้ำหนักไม่มากนัก พื้นที่จำกัด อาจจะนำไปใช้ในโรงสีข้าว,โรงปุ๋ย,โรงแป้ง,โรงน้ำตาล สำหรับยกกระสอบ big bag สำหรับเคลื่อนย้ายกระสอบที่หนักในพื้นที่บริเวณนั้น ๆ

   
   
   

 

Visitors: 122,396