บริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จำกัด

งานติดตั้ง monorail crane ขนาด 2 ตัน ของบริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จํากัด
เพื่อยกกระสอบ BIG BAG ที่บรรจุเม็ดพลาสติกชนิด POLYETHYLENE (PE) เพื่อลำเลียงเม็ดพลาสติกขึ้นไซโล
Visitors: 113,510