ซ่อมรอก

อาการของเครนเสียที่พบเจอบ่อย ๆ

 

ปัญหาที่ 1 กดสวิทช์ขึ้นไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้นชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้นขาด

- แมกเนติกขึ้นชำรุด

ปัญหาที่ 2 กดสวิทช์ลงไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดลงชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดลงขาด

- แมกเนติกลงชำรุด

ปัญหาที่ 3 กดขึ้น - ลงไม่ทำงาน

- เกิดจากมอเตอร์ขึ้น - ลงไหม้

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงขาด

- แมกเนติกขึ้น -ลงชำรุด

ปัญหาที่ 4 กดวิ่งซ้ายไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายขาด

- แมกเนติกวิ่งซ้ายชำรุด

ปัญหาที่ 5 กดวิ่งขวาไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาขาด

- แมกเนติกวิ่งขวาชำรุด

ปัญหาที่ 6 กดวิ่งซ้าย - ขวาไม่ทำงาน

- เกิดจากมอเตอร์วิ่งซ้าย - ขวาไหม้

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาขาด

- แมกเนติกวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด

ปัญหาที่ 7 กดเดินหน้าไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าขาด

- แมกเนติกเดินหน้าชำรุด

ปัญหาที่ 8 กดถอยหลังไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังขาด

- แมกเนติกถอยหลังชำรุด

ปัญหาที่ 9 กดเดินหน้า - ถอยหลังไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด

- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังขาด

- แมกเนติกเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด

ปัญหาที่ 10 เครนทั้งระบบไม่ทำงาน

- ชุดเมนสายไฟเข้าตู้คอนโทรลชำรุด, ฟิวส์ขาด, เบรกเกอร์ทริป

หรือไฟฟ้าตก

- แปรงถ่านของชุดดึงไฟหมด หรือทองแดงของแปรงถ่านข้างใด

ข้างหนึ่งไม่สัมผัสกับราง HIGH TRO REEL

ปัญหาที่ 11 มอเตอร์มีเสียงคราง

- ควรหยุดการใช้งานทันที เนื่องจากไฟเข้าไม่ครบเฟส ถ้าใช้งานต่อมอเตอร์อาจไหม้ได้

ปัญหาที่ 12 เครนเดินกลับทิศทาง

- ควรกลับเฟสไฟทันที เนื่องจาก LIMIT SWITCH จะไม่ทำงาน

จากขึ้นเป็นลง จากลงเป็นขึ้น ถ้าฝืนใช้อาจทำให้ MOTOR HOUSING แตก (กรณีรอกโซ่)

ถ้าเป็นรอกสลิงชุดตะขอจะชน DRUM

ปัญหาที่ 13 เครนวิ่งมีเสียงดัง บริเวณกล่องล้อ

- ลูกปืนชำรุด

- ล้อเครนเบียดกับราง SQ.BAR

- ระบบเฟืองขับ + เฟืองตาม มีปัญหา

ปัญหาที่ 14 เวลายกของแล้วไหล หรือเดินหน้า

- ระยะผ้าเบรคไม่ได้

- ถอยหลังมีเสียง

ปัญหาที่ 15 ดังที่เบรค

- ผ้าเบรคหมด

ปัญหาที่ 16 มีควันออกที่มอเตอร์

- ผ้าเบรคหมด

- มีน้ำมัน หรือ จารบี แทรกซึมเข้าทาง ROTOR

- มอเตอร์ไหม้

ปัญหาที่ 17 มีเสียงดังในห้องเกียร์

- น้ำมันห้องเกียร์หมด

- ชุดเฟืองมีการแตกหัก เนื่องจากยกน้ำหนักเกิน

 

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีผลยืนยันใด ๆ ว่าหากแก้อาการดังกล่าวแล้วจะหายจากอาการที่เป็นอยู่ให้ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดำเนินการตรวจเช็คจะปลอดภัยกว่า และจะไม่มีผลกระทบต่อการรับประกันของท่านอีกด้วย และบริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ยินดีรับตรวจเช็คทุกอาการ เครนทุกยี่ห้อ ติดตั้งกับเรา หรือไม่ติดตั้งกับเราไม่สำคัญ เรารับตรวจเช็ค รับซ่อมทั้งหมด  ทั้งนี้บริษัทนะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ของเรายังรับซ่อมลิฟต์ขนของและลิฟต์โดยสารทุกยี่ห้อ

รับซ่อมรอกโซ่ รอกสลิง ทุกยี่ห้อ
Visitors: 116,414