คอร์สอบรมปั้นจั่น

 
 
 บริการงานอบรม เครน ปั้นจั่น   
บริการงานอบรม ตรวจสอบ ทดสอบเครน โดยวิศวกร
             เราให้บริการอบรมแบบ In-house หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น(เครน) ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ(Overhead crane), ปั้นจั่นขาสูง(Gantry Crane), และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่อื่นๆ ปั้นจั่นเคลื่อนที่ รถเครน  และ ให้บริการงานทดสอบน้ำหนัก Test load ตาม กฏหมาย ปจ.1 โดยทีมงานวิศวกรคุณภาพบริการงาน ตรวจเครน ทดสอบเครน Test Load เครน ทดสอบโดยใช้น้ำหนักจริงหน้างานทดสอบโดยใช้น้ำหนักจำลอง
 
 
เราเป็นมืออาชีพในการฝึกอบรมผู้ใช้งานเครน (ปั้นจั่น)


ในการอบรมปั้นจั่น(เครน) นั้นเราจะอบรมแบบ In-house Training โดยจะไปจัดการอบรมในหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน โดยที่ระยะเวลาการอบรมก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยผู้ที่มาอบรมจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากวิยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งยังสอนสนุกเข้าใจง่ายไม่ง่วงนอนอีกด้วย


หลักสูตรการอบรมเครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมายของเรา
1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 
สำหรับอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมปั้นจั่นขาสูง หรืออบรมปั้นจั่นชนิดอื่นๆ
ระยะเวลาอบรมขั้นต่ำ 12 ชม. ใช้เวลา 2 วัน

สำหรับอบรมรถปั้นจั่น อบรมปั้นจั่นหอสูง อบรมเรือปั้นจั่น อบรมรถบรรทุกติดปั้นจั่น
ระยะเวลาอบรมขั้นต่ำ 18 ชม. ใช้เวลา 3 วัน
 
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
2.เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒
กลุ่มเป้าหมาย
   -ผู้บังคับปั้นจั่น
   -ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
   -ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นประเภทปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่

ดาวน์โหลด อบรมปั้นจั่น อบรมเครน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ บ นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น
Visitors: 126,168