รับซ่อมรอก

 

กดสวิทช์ขึ้นไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้นชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้นขาด
- แมกเนติกขึ้นชำรุด

กดสวิทช์ลงไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดลงชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดลงขาด
- แมกเนติกลงชำรุด

กดขึ้น - ลงไม่ทำงาน

- เกิดจากมอเตอร์ขึ้น - ลงไหม้
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงขาด
- แมกเนติกขึ้น -ลงชำรุด

กดวิ่งซ้ายไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายขาด
- แมกเนติกวิ่งซ้ายชำรุด

กดวิ่งขวาไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาขาด
- แมกเนติกวิ่งขวาชำรุด

กดวิ่งซ้าย - ขวาไม่ทำงาน

- เกิดจากมอเตอร์วิ่งซ้าย - ขวาไหม้
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาขาด
- แมกเนติกวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด

กดเดินหน้าไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าขาด
- แมกเนติกเดินหน้าชำรุด

กดถอยหลังไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังขาด
- แมกเนติกถอยหลังชำรุด
กดเดินหน้า - ถอยหลังไม่ทำงาน

- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังขาด
- แมกเนติกเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด

เครนทั้งระบบไม่ทำงาน

- ชุดเมนสายไฟเข้าตู้คอนโทรลชำรุด, ฟิวส์ขาด, เบรกเกอร์ทริป
หรือไฟฟ้าตก
- แปรงถ่านของชุดดึงไฟหมด หรือทองแดงของแปรงถ่านข้างใด
ข้างหนึ่งไม่สัมผัสกับราง HIGH TRO REEL

มอเตอร์มีเสียงคราง

- ควรหยุดการใช้งานทันที เนื่องจากไฟเข้าไม่ครบเฟส ถ้าใช้งานต่อ
มอเตอร์อาจไหม้ได้
เครนเดินกลับทิศทาง

- ควรกลับเฟสไฟทันที เนื่องจาก LIMIT SWITCH จะไม่ทำงาน
จากขึ้นเป็นลง จากลงเป็นขึ้น ถ้าฝืนใช้อาจทำให้ MOTOR HOUSING แตก (กรณีรอกโซ่)
ถ้าเป็นรอกสลิงชุดตะขอจะชน DRUM

ปัญหาทางด้าน MECHANIC ที่พบบ่อย

เครนวิ่งมีเสียงดัง บริเวณกล่องล้อ

- ลูกปืนชำรุด
- ล้อเครนเบียดกับราง SQ.BAR
- ระบบเฟืองขับ + เฟืองตาม มีปัญหา

เวลายกของแล้วไหล หรือเดินหน้า

- ระยะผ้าเบรคไม่ได้
- ถอยหลังมีเสียง
ดังที่เบรค - ผ้าเบรคหมด

มีควันออกที่มอเตอร์

- ผ้าเบรคหมด
- มีน้ำมัน หรือ จารบี แทรกซึมเข้าทาง ROTOR
- มอเตอร์ไหม้
มีเสียงดังในห้องเกียร์

- น้ำมันห้องเกียร์หมด
- ชุดเฟืองมีการแตกหัก เนื่องจากยกน้ำหนักเกิน


อุปกรณ์เสริม (Accessories) หากทางลูกค้าต้องการในส่วนไหนเพื่มเติมสามารถแจ้งเซลล์ผู้ขายได้

อุปกรณ์เสริม รายละเอียด
1. ห้องมอเตอร์ ตัวมอเตอร์แบบอลูมิเนียมอัลลอย มีนำหนักเบา มีครีบระบาย
ความร้อนได้สูงสุด 40% แม้อยู่ในที่อับ โครงสร้างจะทนต่อการกัดกร่อนทางด้านเคมีและกระแสไฟฟ้า ( ฝุ่น, ละอองน้ำ ) มอเตอร์หุ้มปิดมิดชิดและมอเตอร์แบบ IP - 55

2. ชุดเบรคมอเตอร์ ชุดมอเตอร์เป็นแผ่นจาน ( R.O.C.NO.27417 ) ทนทาน
ไม่ต้องปรับแต่ง ทำให้ไม่มีมลภาวะและไม่จำเป็นต้องดูแลมากมีเบรคอัตโนมัติเมื่อไฟดับ


3. ชุดลิมิทสวิทช์ เป็นชุดป้องกันการยกน้ำหนักเกิน ( Mechanical overload limit ) หรือ Weighting limit switch โดยจะตัดการทำงานเมื่อยกขึ้นสุด
และลงสุด มีระยะปรับแต่งตำแหน่งได้


4. ชุดป้องกันระบบเบรค ชุดเบรคจะมี 2 ระบบ คือ จะตัดการทำงานขึ้น - ลง ภายในประกอบด้วยชุดเฟืองเกียร์ที่ทำจากเหล็กหล่อเหนียว


5. หม้อแปลง ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าควบคุมแรงดันต่ำ 24V ( 1 kw / ชุด ) หรือ48V ( 3 kw / ชุด ) จะมีชุดป้องกันการลัดวงจร


6. ชุดแมกเนติกช่วย ชุดแมกเนติกช่วย ออกแบบให้มีประสิทธิ์ภาพสูง และจะเป็นตัวตัดไฟเข้าเบรคเกอร์


7. ชุดป้องกันการสลับเฟส เป็นชุดป้องกันการต่อไฟผิดเฟสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชุดเครนและระบบมอเตอร์

   
Visitors: 116,414