แบบฟอร์มการตรวจเช็คลิฟต์

การตรวจเช็คลิฟต์ มีอะไรบ้าง

บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ให้ความสำคัญสำหรับความปลอดภัยของสังคม

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานลิฟต์ที่ติดตั้งด้วย บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด หรือจะติดตั้งด้วยบริษัทอื่น ๆ ก็ตามการตรวจเช็คลิฟต์จะต้องเป็นไปตามระยะเวลา และได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเช็คลิฟต์ และ บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ยังรับบริการการตรวจเช็คลิฟต์ ประจำปี ให้กับทางลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้ดูแล

และการตรวจเช็คลิฟต์มีดังต่อไปนี้การตรวจสอบประจำวัน

ตรวจสอบจุดต่อสายไฟว่าสมบูรณ์หรือไม่

ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของลวดสลิง/โซ่ยก

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวรอก

ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติ ขณะที่ลิฟต์ทำงาน

ตรวจสอบสภาพและการทำงานของชุดลิมิตสวิทช์

ตรวจสอบระบบเบรคว่าทำงานปกติหรือไม่ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน

ตรวจสอบประตูทุกจุดว่าปิดสนิท และชุดล็อคประตูทำงานหรือไม่

ตรวจสอบความสะอาดของร่องประตู และลูกล้อว่าสมบูรณ์หรือไม่ (ในกรณีเป็นประตูเหล็กยืด)

ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ เช่น น๊อต สกรู ว่าหลวมหรือคลายหรือไม่[/size]การตรวจสอบประจำเดือน

ตรวจสอบสภาพของลวดสลิง/โซ่ยก ว่ามีความเสียหายมากกว่า 10 เปอร์เซ็น หรือโซ่ยกมีการผุกร่อนหรือไม่

ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสลิง/โซ่ยก ถ้าขนาดลดลงกว่า 7 เปอร์เซ็น ของขนาดปกติ ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

ตรวจสอบสภาพของลวดสลิง/โซ่ยก ถ้ามีการบิด งอ หรือแตกหักควรเปลี่ยนทันที

ตรวจสอบสภาพของรางลิฟต์ตามจุดยืดต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ (ไม่มีน๊อตหลุดหรือหลวม)

ตรวจสอบสภาพของลูกล้อประตู (ในกรณีประตูเหล็กยืด) และรางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ (ไม่มีน็อตหลุดหรือหลวม และไม่มีชุดลูกล้อตกราง และถ้ามีควรเปลี่ยนใหม่ทันที)

ตรวจสอบสภาพชุดประตูเหล็กยืดว่าบิดงอหรือไม่ (สาเหตุมาจากการชนของชิ้นงานหรือการใช้รถโฟคลิฟต์) และตรวจสอบสภาพน๊อตยึดและหมุดย้ำต่างๆ และถ้ามีควรรีบดำเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงทันที)

ตรวจสอบสภาพชุดอุปกรณ์ลิมิตสวิทช์ ประตูเหล็กยืดทุกชั้นว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ อาทิเช่น ก้านแตะชุดลิมิตสวิทช์หักงอหรือมีการนำเชือก/เส้นด้าย มาผูกดึงก้านลิมิตสวิทช์ไว้ ถ้ามีควรรีบดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยการตรวจสอบประจำปี

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ หรืออัดจาระบีใหม่

ตรวจสอบสภาพของเฟือง และทาจาระบีที่หน้าสัมผัสเฟือง

ตรวจสอบสภาพของผ้าเบรค ทำความสะอาดและปรับระยะเบรคใหม่

ตรวจสอบสภาพของแมกเนติก และทำความสะอาดหน้าคอนแทค

ตรวจขันน๊อต สกรูทุกตัวใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จุดไหนเสื่อม ชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้า

ตรวจสอบสวิทช์ปุ่มกดว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่

ตรวจสอบชุดประตูทุกบาน ว่าอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานหรือไม่

ตรวจสอบโดยวิศวกรสามัญทุกปีๆละ 1 ครั้ง (ตามกฎหมายกำหนด)

Visitors: 116,414