ระบบการวัดและควบคุม

รับออกแบบระบบวัดและควบคุมปั๊มน้ำปริมาณน้ำที่ใช้ในโรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล

รับติดตั้งระบบควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบเครื่องนับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบเครื่องนับเวลาการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบเครื่องบันทึกค่าต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม(Recorder)

รับออกแบบระบบตั้งเวลาเปิดปิดวาล์วน้ำ

รับออกแบบระบบวัดและควบคุมการผลิต

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัด และบันทึกข้อมูล (Data logger)

รับออกแบบติดตั้งหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณมาตรฐาน 

รับออกแบบติดตั้ง Temperature transmitter,Temperature controller,Thermostat

รับออกแบบติดตั้งระบบ Measurement network RS-485

รับติดตั้งระบบเครือข่ายของเครื่องวัด RS-485

รับออกแบบติดตั้ง Sensor / Transmitter

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัดความชื้น (Humidity Measurement and Control)

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม

รับออกแบบติดตั้งเกจวัดความดัน (Pressure guage Transmitter)

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล ของเหลว (LIQUID FLOW METER)

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัดแสงสว่าง หรือวัดค่าความเข้มของแสง

รับออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

รับออกแบบติดตั้ง Sensor วัดระยะ (Ultrasonic Distance Sensor)

รับออกแบบติดตั้งเครื่องวัดอัตรการไหล (Flow Meter)

รับออกแบบติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับ (Level Sensor) เช่นวัดระดับน้ำในแทงค์น้ำ วัดระดับน้ำในแม่น้ำ วัดระดับน้ำในบ่อ วัดระดับข้าวในไซโล วัดระดับของเหลว ของแข็งในไซโล

รับออกแบบระบบวัดและควบคุมของเสียในระบบการผลิต

รับออกแบบระบบวัดและควบคุมแอร์คอนดิชั่น Air Chiller

รับออกแบบชุดนับชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร

รับออกแบบติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในโรงงานรวมไปถึงระบบ Safety Sensor ห้ามเข้าในพื้นที่ต่าง ๆ

รับออกแบบระบบชุดวัดความเร็วรอบมอเตอร์ขนาดใหญ่

รับออกแบบชุดควบคุมความเร็วรอบของสายพานลำเลียง

รับออกแบบระบบ logistic ก่อนส่งพร้อมออก Report ว่า Model นี้มีของจำนวนเท่าไหร่ถึงปลายทางครบหรือไม่

รับออกแบบระบบกล้องตรวจจับบาร์โค๊ตสินค้า,หรือความผิดพลาดของสี ในกระบวนการผลิต

รับออกแบบระบบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ เช่นเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร สามารถตั้งค่า เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี ได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 126,167