งานระบบไฟฟ้า

บริษัทฯ ให้บริการปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง ตึกสูง คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยบริษัทให้บริการครอบคลุมงานระบบต่างๆ ดังนี้รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)

รับเหมาออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)

รับเหมาออกแบบติดตั้งตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB (Function Test) & CAP. BANK Check)

งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องเทอร์มอลสแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา และอุปกรณ์ที่มีความร้อนเกินปกติ) เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

รับเหมาประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด Switchboard ,MDB ,Sub MDB  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ไฟ ตู้คอนซูมเมอร์ Switch Board, Load Center

รับเหมาออกแบบติดตั้งตู้ไฟฟ้าภายในอาคาร, ตู้ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบตู้สวิทซ์คอนโทรล ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงานอุตสาหกรรม

รับเหมาประกอบตู้ ควบคุมเครื่องจักร ตามแบบลูกค้า

รับเหมาตรวจเช็คปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ภายในอาคาร,นอกอาคาร,ห้องออฟฟิศ(Lighting System)

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ เช่นไฟไหม้ FIRE ALARM CONTROL SYSTEM

รับเหมาเดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)

รับเหมาะตรวจเช็คบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประจำปี บำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ) จัดทำรายงาน  และเสนอแนะเพื่อแก้ไขกรณีตรวจพบปัญหา

รับเหมาออกแบบและเป็นที่ปรึกษาระบบประหยัดพลังงาน ในโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาคารสำนักงานต่าง ๆ และในทุกองค์กร(Energy Saving)

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้า และระบบป้องกันแรงดันเกิน (ไฟกระชาก) ที่เกิดจากฟ้าผ่า LIGHTING PROTECTION SYSTEM

รับเหมางานระบบเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรม

รับเหมาติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบลอยและระบบไต้ดิน

รับออกแบบติดตั้ง รางวายเวย์,รางเคเบิ้ลแลดเดอร์,รางเคเบิ้ลเทรย์ สำหรับโรงงาน และอาคารทั่วไป

ทั้งนี้องค์กรของเรายังดำเนินงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามมาตรฐานจาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 122,398