โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

งานติดตั้งเครน 5 ตัน และ 20 ตัน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
Visitors: 116,415