บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เครนระบบ logistics ใช้ยกกระสอบ big bag
Visitors: 123,686