บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

เครนขนาดใหญ่ พิกัดน้ำหนักที่ 32 ตัน
Visitors: 119,916