รอก

 

รอกไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รอกโซ่ไฟฟ้า

2. รอก สลิงไฟฟ้า โดยลักษณะการใช้งานของทั้งรอกโซ่ไฟฟ้าและรอกสลิงไฟฟ้า

 แบ่งได้ 3 ลักษณะเหมือนกัน คือ

1. ลักษณะการใช้งาน 2 ทิศทาง  คือ มีการยกขึ้นและยกลงโดย การนำรอกไปติดตั้ง ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นการถาวรไม่สามารถเคลื่อนย้าย ไปจุดอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น ไปใช้เป็นลิฟต์ขนของขึ้นอาคารแต่ละชิ้นหรือ ยกชิ้นงานขึ้นหรือลงในตำแหน่งที่ต้องการ

2. ลักษณะการใช้งาน 4 ทิศทาง คือมีการยกขึ้นและยกลงโดยการ นำรอกไปติดตั้งไว้กับรางไอบีมเพื่อให้มีการเลื่อนไปทางซ้ายและขวาได้โดย ให้เหล็กไอบีมยึดติดกับ                                                                                    โครงสร้างของอาคาร ยกตัวอย่างเช่น การยกวัสดุ ขึ้น-ลงในแนวดิ่งแล้วจะนำไปเก็บในแนวซ้ายหรือขวา

3. ลักษณะการใช้งาน 6 ทิศทาง คือ มีการยกขึ้น-ลง เลื่อนซ้าย- ขวา และเดินหน้า-ถอยหลัง โดยการนำรอกยก+หัววิ่งไฟฟ้านำเข้าไปติด ตั้งกับชุดขับเครนซึ่งชุดขับเครนตัวนี้ต้องมีการสั่งทำเป็นพิเศษเพราะ ลักษณะโครงสร้างของแต่ละโรงงาน ความกว้าง ความยาวจะไม่เท่ากัน การผลิตเครนนั้น สามารถทำตามความต้องการของผู้ใช้ได้ เช่น การใช้ ปุ่มบังคับไร้สาย หรือการติดตั้งห้องควบคุมเครนบนชุดขับเครน เพื่อเพิ่ม ทัศนวิสัยในการบังคับ เพราะฉะนั้นการทำชุดขับเครนต้องให้ผู้ชำนาญ เฉพาะเป็นผู้ติดตั้ง ทั้งนี้ส่วนประกอบของรอกโซ่ไฟฟ้าและรอกสลิงไฟฟ้าจะประกอบ ไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดคอนโทรลมอเตอร์ไฟฟ้า (แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor)+ ลิมิตสวิตช์ (Limit switch)+ สวิตช์ (Switch) ) ชุดเกียร์ และโซ่รอก + ตะขอยก โดยวิธีเลือกขนาดรอก ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานควรจะคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่ น้ำหนักที่จะยก ระยะยก ใช้ในที่กลางแจ้งหรือในร่ม ลักษณะใช้งาน รวม ไปถึงกระแสไฟที่ใช้

           ขณะที่โครงสร้างของรอกสลิงจะเป็นลักษณะโครงสร้างเป็นแบบ หุ้มมิดจึงเหมาะสำหรับใช้งานที่กลางแจ้งหรือที่มีฝุ่นจำนวนมาก แต่รอกสลิงจะจำกัดในเรื่องระยะการยกของการใช้งานเพราะไม่สามารถเปลี่ยน ระยะยกได้ตามที่ต้องการได้เหมือนรอกโซ่ ระยะยกของรอกสลิงจะมีระยะ ยกตั้งแต่ 6,12,18,24 เมตร แต่ลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับรอกโซ่ คือ จะมี 2,4,6 ทิศทาง

รอกสลิงจะมีให้เลือกใช้ 3 แบบด้วยกันคือ

1.แบบ แขวนใต้รางไอบีม (Ordinary Type)

2.แบบใช้ในพื้นที่จำกัด  (Low Headroom Type)

3.แบบวิ่งบนราง (Double Rail Type)

และบริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ยังจัดจำหน่ายรอกหลากหลายชนิดมีดังต่อไปนี้

 

รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT
รอกโซ่ไฟฟ้า BLACK BEAR
รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI
รอกโซ่ไฟฟ้า FITOP
รอกโซ่ไฟฟ้า SPEED
รอกโซ่ไฟฟ้า NITCHI
รอกโซ่มือสาว ELEPHANT
รอกโซ่มือสาว/มือโยก VITAL
รอกโซ่มือสาว/มือโยก BLACK BEAR
ขาแขวนรอก BLACK BEAR
รอกสลิงไฟฟ้า BLACK BEAR
รอกสลิงไฟฟ้า MITSUBISHI
รอกกว้านสลิงไฟฟ้า Comeup
รอกสลิงไฟฟ้า FITOP
รอกสลิงไฟฟ้า STRONG-UP
รอกสลิงมือ รอกโซ่มือโยก ELEPHANT
รอกสลิงมือโยก SUPER TILL

 

 

Visitors: 113,512